Nabaltec GmbH Seramik ve Refrakter Endüstrileri

1936 yılında VAW Alumium AG trafından aluminyumoksit üretim merkezi olarak kurulan NABALTEC, 1995 yılında Almanya'nın Bavyera eyaletinin Schwandorf kasabasında bulunan Nabwerk'i de alarak bugün bağımsız bir şirket haline gelmiştir. Ürün yelpazesi müşteri taleplerine göre oluşturulmuş olan NABALTEC, aluminyumoksit üstün kaliteli ürünlerde dünya çapında kuvvetli bir pazara sahiptir. Kalite güvencesi ve kalite yönetimine büyük önem veren firma, DIN EN ISO 9001 kalite sertifikasına sahiptir. Aluminyumoksit (Al2O3), refrakter endüstrisi, parlatma ürünleri ve yüksek teknoloji uygulamalarında kullanılan en önemli seramik hammaddesidir. Ayrıca aluminyumoksit yanmayı önleyici özelliği ile dolgu maddesi olarak plastiklerin güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlar.


Ürünler

 • NABALOX® - Kalsine Alumina
 • SYMULOX® - Sinterlenmiş Mullit
 • ACTILOX® - Bohemit
 • GRANALOX® - Seramik Bünye
 • APYMAG® - Magnezyumoksit bazlı yüksek sıcaklığa dayanıklı yanmayı önleyici dolgu maddesi
 • APYRAL® - Aluminyumoksit bazlı, çevre dostu, toksik olmayan yanmayı önleyici dolgu maddesi

NABALOX®

Nabaltec BAYER Prosesi ile, refrakter ve seramik endüstrisi için kalsine aluminyumoksit üretmektedir. Hammadde seçiminde aşağıdaki önemli parametrelere dikkat edilir:

 • Kimyasal saflık
 • Tane büyüklüğü dağılımı
 • Kristal boyutu
 • Kristal yapısı

Kalsinasyon prosesi alfa Al2O3 miktarını, primer kristallerin yapısını, boyutunu ve morfolojisini belirler. İstenilen ürün özellikleri öğütme, elekten geçirme, granülasyon ve şekillendirme yolu ile optimize edilir.

Nabalox® aluminalar

 • yüksek aşınma ve darbe direnci
 • elektrik izolasyonu
 • yüksek mekanik kuvvet
 • yüksek sıcaklık
 • boyutlarda kesinlik
 • optimize edilmiş kimyasal dayanıklık

gibi özelliklere sahiptir.

Başa Dönün
SYMULOX®

Nabaltec'in M72 ve M85 ticari ismi altında ürettiği sentetik sinterlenmiş mullitler, geniş çapta refrakter uygulamalarında yüksek kaliteli hammadde olarak kullanılmaktadır. Sentetik mullitlerin homojen faz yapısı ve çok düşük safsızlık miktarı gibi özellikleri doğal aluminasilikatlara göre avantajlarıdır.

Sentetik mullitler

 • iyi kimyasal bütünlük
 • yüksek refrakter nitelikleri
 • mükemmel yüksek sıcaklık dayanıklılığı

gibi özellikler gösterirler.

Başa Dönün

ACTILOX®

Özel seçilmiş hidroksitlerin şok kalsine edilmesi ile elde edilen Actilox®T40 çok yüksek kimyasal reaktifliğe sahiptir. Tipik kullanım alanları:

 • Refrakter beton için düşük alkali hızlandırıcı
 • Düşük çimentolu ve çimentosuz, şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş refrakter kütleler için bağlayıcı
 • Katalistler, katalist taşıyıcılar için hammadde

Psödoböhemit bazlı Actilox® P40 ve S40, çok yüksek özgül yüzey alanına ve belirli gözenek hacmine sahiptir. Tipik kullanım alanları:

 • Katalistler, katalist taşıyıcılar için hammadde
 • Sol-jel uygulamaları için hammadde
Başa Dönün


GRANALOX® Seramik Bünye

Nabaltec, %92, %96 ve %99 Al2O3 içeren, izostatik parçalar için preslenmeye hazır seramik bünye üretmektedir. Seramik bünye, korund malzemeye özgü

 • yüksek sertlik,
 • yüksek aşınma direnci,
 • iyi ısısal şok direnci,
 • yüksek sıcaklıklarda elektrik izolasyonu,
 • ısı iletkenliği,
 • çok iyi korozyon direnci

gibi özelliklerin arandığı yerlerde kullanıma uygundur.

Başa Dönün

Daha Fazla Bilgi