Schunk Ingenieurkeramik GmbH Seramik Endüstrisi

Firma Tanımı

Schunk Ingenieurkeramik GmbH firması, Almanya'nın Giessen şehrinde bulunan Schunk Group'a bağlıdır. Bugün, silisyumkarbür ve aluminyumoksit bazlı seramiklerde dünyanın önde gelen üreticilerindendir.Vitrifiye seramik üretiminde kullanılan fırın vagonları için çubuklar (beam) ve destekler (support)

CarSIK-Z ticari ismi ile üretilen Si emdirilmiş, reaksiyon bağlı silisyumkarbür (RBSiC) malzemeler,1380°C sıcaklığa kadar güvenlikle kullanılabilmektedir. Rekristalize silisyumkarbür (RSiC) ve nitrür bağlı silisyumkarbür(NSiC) gibi malzemelerle karşılaştırıldıklarında, RBSiC malzemeler, mükemmel özellikleri sayesinde belirli sıcaklık aralığında en uygun uygulama imkanını verir. Bu ürünün tipik uygulama yerleri, fırın vagonlarında destek elemanları ve çubuklardır. CarSIK-Z çubuklar ve destekler uygulamadaki mükemmelliği, kullanımdaki yüksek güvenirliği sayesinde dünya çapında vitrifiye seramik ve ağır yükler taşıyan elektrik porselenleri uygulamalarında önemli pazar payına sahiptir.

Avantajları:

 • Porosite olmaması sayesinde mükemmel oksitlenme ve korozyon direnci
 • Çok iyi termal şok direnci
 • Yüksek kırılma modülü
 • Uzun süreli, mükemmel mekanik mukavemet
 • Düşük kütle yoğunluğu
 • Yüksek yüzey kalitesi
 • Temiz iç yüzeyler
Başa Dönün

Porselen imalatında kullanılan taban ve raf plakaları (plate), porselen altlıkları (setter)

CarSIK-NG ticari ismi ile üretilen nitrür bağlı silisyumkarbür(NSiC) malzemelerin rekristalize silisyum (RSiC) malzemelere göre yüksek mukavemet ve yüksek uygulama sıcaklığı gibi özellikleri gelişmiştir. Kalınlıkları 6-8 mm arasında değişen plakalar fırında ısının homojen dağılmasını sağlayıp, enerji tasarrufu sağlamaktadır. CarSIK-NG plakalar vitrifiye seramik üretiminde fırın vagonlarında da uygulama alanına sahiptir.

Başa DönünBrulör tüpleri - CarSIK-G / CarSIK-GG

Proses değişiklikleri seramik brulörlerin kullanım alanlarını genişletmiş, bir çok uygulama alanlarında metalin yerini seramik brulörler almıştır. Bu alanda da mükemmel özellikleri sayesinde Si emdirilmiş reaksiyon bağlı silisyum karbür (RBSiC) reküperatör ve radyant tüpler önem kazanmıştır. Düşük NOx içeren ateşleme kavramı ve değiştirilmiş RBSiC seramiğin ortaya çıkması ile ateşleme teknolojisi çok değişmiştir.

SCHUNK araştırma-geliştirme faaliyetleri ve pazarın değişik kesimlerinden müşterileri ile yakın çalışması sayesinde ayrıca CarSIK - GG isimli malzemeyi de geliştirmiştir. Bu malzeme ile 1500°C gibi yüksek sıcaklıklarda çalışılabilmektedir. İndirekt ısıtma işleminde kullanılan radyant tüpler ısıyı radyasyonla iletmektedir. Ayrıca yanan gazların ateşlenen malzeme ile temasına izin verilmemektedir. CarSIK-G ve CarSIK-GG marka tüpler, radyant tüp uygulamalarının malzeme türüne getirdiği yüksek talepleri tamamiyle karşılamaktadır.

Başa DönünAlumina bazlı tüpler

İki ucu açık veya bir ucu kapalı, flanjlı veya flanjsız olmak üzere alumina tüpler, müşterinin kullanım yerine göre istenilen uzunluk ve çapta üretilmektedir.

Avantajları:

 • Yüksek boyutsal tolerans
 • Kimyasal aşınma direnci
 • Yüksek ısısal direnç
 • Çok iyi termal şok direnci
 • Yüksek derecede güvenirlik
 • Ekonomik
Başa Dönün

Daha Fazla Bilgi